Clinical Pilates mat (έδαφος)

Home / Clinical Pilates mat (έδαφος)

Pilates Mat (έδαφος)

Η εκπαίδευση βασίζεται στις αρχές της μεθόδου Pilates, εμπνευσμένη από τον Joseph Pilates τις δεκαετίες 1930-1960. Οι αρχές αυτές είναι η αναπνοή, το κέντρο (powerhouse=κορμός), ο έλεγχος, η ακρίβεια, η ροή στην κίνηση και η αυτοσυγκέντρωση. Ο συγκεκριμένος τρόπος αναπνοής πού χρησιμοποιείται και η θέση του σώματος από την οποία εκτελούνται οι ασκήσεις αποτελούν τα δύο βασικά εργαλεία της μεθόδου και το κλειδί της επιτυχίας της.

Τα μαθήματα εδάφους πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες (7-8 άτομα) ούτως ώστε ο εκπαιδευτής να είναι σε θέση να παρακολουθεί, να εξηγεί, να διορθώνει και να δίνει τις απαραίτητες εναλλακτικές στον κάθε ασκούμενο. Όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, (π.χ. σε ομάδες με άτομα με ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα), ο αριθμός των συμμετεχόντων μειώνεται σε τέσσερις η προστίθεται και δεύτερος εκπαιδευτής.

Στις ασκήσεις εδάφους χρησιμοποιείται όλος ο μικρός εξοπλισμός της μεθόδου Pilates, δηλαδή: Pilates ball (μικρή μπάλα) Ring (στεφάνι) Theraband (λάστιχο) Fitball (μεγάλη μπάλα) Sticks (κοντάρια) Foam roller (ρόλο) Pilates stick ,Ελεύθερα βάρη χεριών-ποδιών.

Το βασικό πλεονέκτημα το μαθημάτων clinical pilates mat είναι ότι αποκτά κάνεις πολύ καλή επίγνωση και έλεγχο του σώματός του, αναπτύσσοντας την ικανότητα της ισορροπίας και της ιδιοδεκτικότητας.

Pilates Mat (έδαφος)

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης στη θεραπευτική άσκηση συμπεριλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ως προς τις παθήσεις που απασχολούν τους συμμετέχοντες (μυοσκελετικές, καρδιοαναπνευστικές, νευρολογικές). Σε θεωρητικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για τη λειτουργία του σώματός τους, τη σημασία της ορθοσωμιας και τους τρόπους που η στάση του σώματος επηρεάζεται και αλλάζει από την καθημερινότητα καθώς και για το πως αλλαγές σε καθημερινές συνήθειες σε συνδυασμό με κατάλληλη άσκηση.

Μπορούν να βοηθήσουν βραχυπρόθεσμα ανακουφιστούν από πόνο και μακροπρόθεσμα να αποφύγουν υποτροπές. Σε πρακτικό επίπεδο οι συμμετέχοντες αξιολογούνται από τον υπεύθυνο του κέντρου και φυσικοθεραπευτή κύριο Βαλασσά και σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό εκπονείται ένα ατομικό πρόγραμμα ασκήσεων που ενσωματώνεται από τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές στα ομαδικά προγράμματα του κέντρου.

Σε ποιους απευθύνονται Τα σεμινάρια απευθύνονται σε άτομα με μυοσκελετικές, καρδιοαναπνευστικές και νευρολογικές παθήσεις ανεξάρτητα φύλου, ηλικίας και ιστορικού άσκησης. Οι μέθοδοι πού χρησιμοποιούνται επιτρέπουν να ενταχθούν άτομα με διαφορετικές ανάγκες στην ίδια ομάδα καθότι υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικών παραλλαγών ασκήσεων κατά περίπτωση στα πλαίσια ενός κοινού ομαδικού προγράμματος

Προσέγγιση: Μέσα από την εφαρμογή κύριος της μεθόδου Clinical Pilates, καθώς και άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων όπως ασκήσεις πυελικού εδάφους, κινησιοθεραπεία, επίλυση περιτονίακων διαστρεβλώσουν, διατατικές ασκήσεις, αποσκοπούμε στην πρόληψη, την αποθεραπεία και την αποφυγή υποτροπών μυοσκελετικών, καρδιοαναπνευστικων και νευρολογικών προβλημάτων. Μέσα από μία πληθώρα εναλλακτικών ασκήσεων και παραλλαγών, το κάθε άτομο ασκείται στο επίπεδο του, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του και προπαντός με ασφάλεια.

Τα προγράμματα που ακολουθούνται αποτελούνται κατά βάση από λειτουργικές ασκήσεις, τα οφέλη των οποίων εύκολα μεταφέρονται στην καθημερινότητα.

Καρκαλάκος Θεόδωρος PT

Ο Καρκαλάκος Θεόδωρος είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Αθήνας. Το ενδιαφέρον του για το Pilates ξεκίνησε ήδη στην περίοδο της πρακτικής του άσκησης, οπότε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη του εκπαίδευση στο κλασικό Pilates.
Το ενδιαφέρον του για την κλινική - θεραπευτική μορφή του Pilates τον ώθησε στην παρακολούθηση σεμιναρίων Clinical Pilates στην Αγγλία μέσω του Australian Physiotherapy & Pilates Institute. Η εκπαίδευση στη θεραπευτική άσκηση συνεχίζεται ολοκληρώνοντας το σεμινάριο Medical Training Therapy της Διεθνούς Ακαδημίας Ιατρικής Εκπαίδευσης (International Academy of Medical Education ) και του προγράμματος Fascial Fitness, από όπου και έλαβε το δίπλωμα του Fascial Fitness trainer.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του διοργανωτή

Ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή:

  •  Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από την πλευρά του διοργανωτή.
  • Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον ο καταθέτων τη προκαταβολή δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο στις ημερομηνίες που άλλαξαν.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα

  • Να μην επιστρέψει την προκαταβολή εάν ο καταθέτων την προκαταβολή ακυρώσει τη συμμετοχή του.
  • Να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.