Kinetic Flossing

Home / Kinetic Flossing

TEXNIKH KINETIC FLOSSING

Η τεχνική Κinetic Flossing αποτελεί μια καινοτόμα θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει στην μυοπεριτονιακή απελευθέρωση, την διαχείριση ενδοκρινικής απόκρισης και την λειτουργική και νευροδυναμική επανεκπαίδευση. Η τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση ενός ειδικού ελαστικού ιμάντα, υλικού καοτσούκ-λάτεξ, με τον οποίο ο θεραπευτής εφαρμόζει ισχαιμική περίδεση στο μέλος του σώματος του ασθενή, που στοχεύει η θεραπεία. Για την εκτέλεση της θεραπευτικής παρέμβασης Kinetic Tool Flossing χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία (Kinetic Tools), τα οποία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι και σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις ανατομικές ιδιαιτερότητες του ανθρωπίνου σώματος.

Η τεχνική ισχαιμικής ελαστικής περίδεσης συνδυάζει στατικούς και δυναμικούς χειρισμούς μαλακών μορίων που εφαρμόζονται σε ειδικά σημεία βραχύνσεων και προσκολλήσεων που όταν απελευθερωθούν βελτιώνουν άμεσα την λειτουργικότητα της περιοχής. Ακόμα η εφαρμογή της τεχνικής μπορεί να συντελέσει στον περιορισμό ή και την αναστολή των λειτουργικών ελλειμμάτων σε μυϊκή μάζα και δύναμη που προκύπτουν σε περιόδους μειωμένης λειτουργικότητας και δραστηριοποίησης του ασθενούς(π.χ. μετεγχειρητικό στάδιο). Αυτό διότι η άσκηση χαμηλής αντίστασης σε συνδυασμό με ελαστική ισχαιμική περίδεση επιφέρει ενδοκρινικές προσαρμογές που προωθούν την αύξηση μυϊκής μάζας και δύναμης (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25187395). Επιπλέον μέσω της τεχνικής είναι εφικτή η λειτουργική επανεκπαίδευση τόσο των ανατομικών δομών (π.χ. επιγονατίδα, ώμος) όσο και του νευρικού ιστού( μέσω της νευροδυναμικής κινητοποίησης υπό συμπίεση-αντίσταση).

Η θεραπευτική επίδραση της Kinetic Flossing παραμένει για αρκετές μέρες και όταν συνδυαστεί με άλλες θεραπευτικές τεχνικές (τεχνικές διάτασης και λειτουργικής σταθεροποίησης, ενδυνάμωσης) εγκαθίσταται ως μόνιμη.

Μέσω της τεχνικής Kinetic Flossing ο θεραπευτής μπορεί αποτελεσματικά:

να αξιολογήσει πιθανές περιτονιακές δυσλειτουργίες

να επέμβει δυναμικά σε σκληρούς ιστούς

να αποκαταστήσει το εύρος τροχιάς των αρθρώσεων σε ελάχιστες θεραπευτικές συνεδρίες

να προκαλέσει ελεγχόμενο και στοχευμένο επανατραυματισμό σε περιπτώσεις λανθασμένης επούλωσης (τενοντώσεις-κακώσεις υπέρχρησης)

να επιταχύνει την ιστική επούλωση μέσω ενεργοποίησης των ινοβλαστών

να θεραπεύσει αποτελεσματικά την πλειοψηφία των μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων και παθολογιών

να εφαρμόσει λειτουργικές τεχνικές αποκατάστασης

να εφαρμόσει συνδυαστικές τεχνικές (Kinetic Flossing και κινησιοθεραπεία, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης)

να κινητοποιήσει τα οιδήματα – αιματώματα

να βελτιώσει την αιματική και λεμφική κυκλοφορία

να ευθυγραμμίσει ίνες υπό επούλωση

να μειώσει το μυϊκό τόνο και σπασμό

να επιταχύνει την επούλωση

να αυξήσει το εύρος τροχιάς σε μετεγχειρητικές καταστάσεις

να αναστείλει τα μυϊκά ελλείμματα(αδυναμίες-ατροφίες) σε μετεγχειρητικές καταστάσεις ή περιόδους μειωμένης δραστηριοποίησης

Κλινικός Εξοπλισμός KINETIC FLOSSING

Στo σεμινάριο θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί ελαστικοί ιμάντες ισχαιμικής περίδεσης (KINETICFLOSSING BANDS) και ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία (KINETIC FLOSSING TOOLS). Tα KINETIC FLOSSING TOOLS αποτελούν καινοτομία της KINETIC FLOSSING και έχουν σχεδιαστεί από Έλληνες φυσικοθεραπευτές για την εκτέλεση της θεραπευτικής προσέγγισης KINETIC TOOL FLOSSING.

Σκοπός Σεμιναρίου

Ο σκοπός του Κλινικού Σεμιναρίου της KINETIC FLOSSING είναι να εκπαιδεύσει τους φυσικοθεραπευτές στην εφαρμογή των τεχνικών ελαστικής ισχαιμικής περίδεσης στο σώμα και σε όλο το φάσμα των βασικών μυοσκελετικών κακώσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

Να θεραπεύουν αποτελεσματικά και σε εντυπωσιακά σύντομο χρονικό διάστημα την πλειοψηφία των μυοσκελετικών κακώσεων

Να μειώνουν άμεσα τον πόνο σε επώδυνες περιοχές του σώματος

Να επιταχύνουν τη διαδικασία επούλωσης των μυοσκελετικών κακώσεων

Να κινητοποιούν με απόλυτη επιτυχία οιδήματα-αιματώματα

Να αυξάνουν λειτουργικά το εύρος τροχιάς των αρθρώσεων

Να προλαμβάνουν και να αναστέλλουν μυϊκά ελλείμματα και ατροφίες

Μέθοδος διδασκαλίας

Το ανώτερο όριο των συμμετεχόντων θα είναι τα 20 άτομα για την καλύτερη κατανόηση και εργαστηριακή εφαρμογή των τεχνικών). Οι θεωρητικές παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια Powerpoint και videos. Στο τέλος της θεωρητικής παρουσίασης κάθε τεχνικής πραγματοποιείται η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών μέχρι την επίτευξη τέλειας εκτέλεσης τους από τους συμμετέχοντες. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται πλήρης εξοπλισμός Kinetic Flossbands και Kinetic Flossing Tools για την εκτέλεση των τεχνικών και τη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο. Επίσης θα δοθεί έντυπο υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες με videos, εικόνες και κείμενα για να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτά για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Αγγελόπουλος Παύλος Pt, MSc

Αγγελόπουλος Παύλος Pt, MSc

Educational Director of Kinetic Flossing Technique

Clinical Physiotherapist – Soft Tissue Practitioner
Master Trainer of Ergon Iastm technique
Educational Director of Kinetic Flossing Technique

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του διοργανωτή

Ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή:

  •  Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από την πλευρά του διοργανωτή.
  • Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον ο καταθέτων τη προκαταβολή δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο στις ημερομηνίες που άλλαξαν.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα

  • Να μην επιστρέψει την προκαταβολή εάν ο καταθέτων την προκαταβολή ακυρώσει τη συμμετοχή του.
  • Να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.