Βαλασσάς Λαυρέντης PT. DO

Φυσικοθεραπευτής, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Ost. of OSD, AP&MB of WFCMS, Master of Chiropractic of Ackermann College, Teacher of Ackermann College

Leave a Reply

Your email address will not be published.