Γιώργος Τσουκαλάς – Κοτσίρης PT, DO

Φυσικοθεραπευτής, Οστεοπαθητικός

Φυσικοθεραπευτής P.T., Οστεοπαθητικός D.O., Καθηγητής Ackermann College

Leave a Reply

Your email address will not be published.