Κωνσταντίνος Μυλωνάς PT MSc

Clinical Physiotherapist - Soft Tissue Practitioner

 

Master Instructor – ERGON IASTM Technique

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς είναι κλινικός φυσικοθεραπευτής με εξειδίκευση στις τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων (soft tissue mobilization).

Διαθέτει εμπειρία στην αποκατάσταση μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων και έχει απασχοληθεί σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας καθώς και σε επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια περιτονιακής απελευθέρωσης, τεχνικών IASTM και χειροπρακτικής και στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η μελέτη της περιτονιακού ιστού και η αλληλεπίδραση του στους υπόλοιπους ιστούς και όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Σε συνεργασία με τον Δρ. Κ.Φουσέκη συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα αξιολόγησης και αποκατάστασης μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων με τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων.

Σε συνεργασία με τον καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνο Φουσέκη εξέλιξε παλιότερες προσεγγίσεις τεχνικών IASTM και συμμετείχε στη δημιουργία της καινοτόμας θεραπευτικής προσέγγισης ERGON IASTM Technique που συνδυάζει στατικούς και δυναμικούς χειρισμούς των μαλακών μορίων του σώματος με ειδικό κλινικό εξοπλισμό με στόχο την θεραπεία των παθολογικών καταστάσεων του.

Είναι βασικός εκπαιδευτής των σεμιναρίων της ERGON Technique.

Leave a Reply

Your email address will not be published.