Μαρία Μπίστη

Γεωπόνος

Γεωπόνος. πρώην στέλεχος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών υπεύθυνη για θέματα περιβάλλοντος – βιολογικής γεωργίας και ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων : ΔΗΩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.