fbpx

Σεμινάριο Applied Kinesiology (Εφαρμοσμένη Κινησιολογία)

Physio Health Club
Κ. Καρτάλη 291Α
38221 Βόλος
Τηλ. 24210 33038

Δηλώστε συμμετοχή και επωφεληθείτε απο τις ευκολίες πληρωμής μας

Εφαρμοσμένη κινησιολογία είναι κλάδος της σύγχρονης ιατρικής που μελετά το ανθρώπινο οργανισμό ολιστικά. Χρησιμοποιείτε για την διάγνωση και θεραπεία επώδυνων μυοσκελετικών παθήσεων, παθολογίας των εσωτερικών οργάνων, διαταραχές της λειτουργίας του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος. Η μέθοδος είναι στοχευόμενη στην ολιστική διαγνωστική των λειτουργικών διαταραχών του οργανισμού. Χρησιμοποιεί το μυϊκό τεστ σαν εργαλείο αντιστροφής – βιο-αντίδρασης του Νευρικού συστήματος σε διαφορές φορτώσεις και προκλήσεις. Η μέθοδος μας επιτρέπει :

– Να δούμε το ανθρώπινο σώμα ως μια λειτουργική αλυσίδα αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ διαφόρων δομών και συστημάτων του σώματος.

– Να μελετήσουμε την ασθένεια σαν παραβίαση αυτής της λειτουργικής αλυσίδας. Ταυτόχρονα, οι κλινικές εκδηλώσεις θεωρούνται η εκδήλωση ενός συμπαθώς υπερφορτωμένου συνδέσμου στην επηρεασμένη αλυσίδα και από αυτήν την άποψη η θεραπεία που ασκείται στο σημείο πόνου είναι παράλογη από την άποψη της παθογένειας αυτού του πόνου.

– Να θεωρήσουμε πώς αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή είναι η διόρθωση του μηχανισμού της αυτοίασης και αυτοανάπτυξης του οργανισμού και επιστροφή των φυσιολογικών λειτουργιών του νευρικού συστήματος με χρήση των καταλλήλων ερεθισμάτων (μηχανικών , βιοχημικών , ενεργειακών) που μπορούν να επαναφέρουν την σωστή διεγερσιμότητα και συσταλτικότητα στους ιστούς.

Η επιλογή μιας διαγνωστικής τεχνικής βασίζεται στο γεγονός ότι το νευρικό σύστημα είναι αυτό που παρέχει έναν τεράστιο αριθμό διασυνδέσεων στο σώμα. Επιπλέον, η λειτουργία του ελέγχεται εύκολα (με το μυϊκό τεστ) με την εκτίμηση της ταχύτητας της διέγερσης και της συσταλτικότητας των στοιχείων του κινητήρα που νευρώνει. Εκτός αυτού η χρήση του μυϊκού τεστ επιτρέπει να λαμβάνουμε ορθή εκτίμηση όλων των παραμέτρων σε κατάσταση λειτουργικής φόρτισης των μυών. Συμπεραίνοντας μπορούμε να σημειώσουμε ότι
οι ευρείες δυνατότητες της μεθόδου για την αξιολόγηση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος στην παθολογία διαφόρων οργάνων και συστημάτων μπορούν να εφαρμοστούν στη διάγνωση διαφόρων ασθενειών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τα σεμινάρια που είναι απαραίτητα για κατάρτιση της μεθόδου είναι τα εξής:

1. Χειρωνακτική δοκιμή του μυός (manual muscle test)

Στο σεμινάριο αυτό θα διδαχτεί:

– 12 μυϊκά τεστ για τους μύες συνδεδεμένους με 12 μεσημβρινούς και οι αντιστοιχίες τους με τα εσωτερικά όργανα και συναισθήματα (αρνητικά).

– πώς να διαχωρίζουμε τον ασθενή με διαταραχές του σωματικού νευρικού συστήματος(ΝΣ), από τον ασθενή με δυσλειτουργίες του αυτονόμου ΝΣ. Η θεραπεία τους διαφέρει ριζικά.

– Οι 3 συνιστώσες της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού από την άποψη της εφαρμοσμένης κινησιολογίας,  Δομή( μύες, οστά, αρθρώσεις…) , βιοχημεία (όργανα αυτόνομο ΝΑ ..) , ενέργεια (συναισθήματα , μεσημβρινοί..)

– Τις βασικές πρόκλησης που χρησιμοποιούνται στη εφαρμοσμένη κινησιολογία(ΚΣ), με σκοπό της ορθότητας των συμπερασμάτων στη διαγνωστική και έπειτα στη θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε δυσλειτουργίας.

– θέση «υπολογιστής» για εστίαση ΝΣ στη συγκεκριμένη δυσλειτουργία.

– αντιστροφή της αντανακλαστικής υποτονίας του μυϊκού συστήματος για διαγνωστικούς σκοπούς.
Διάρκεια σεμιναρίου  2 ημέρες .

2. Διόρθωση των συσσωρευμένων αρνητικών συναισθημάτων σαν εργαλείο αποθεραπείας των επώδυνων συμπιεστικών φαινόμενων(compression syndromes) της ράχης των αρθρώσεων και της παθολογίας των εσωτερικών οργάνων.

Στο σεμινάριο αυτό θα διδαχτεί:

Τι είναι τα συναισθήματα και πως μπορούν να βλάψουν στο οργανισμό μας. Οι μηχανισμοί της αποθήκευσης αυτών των ενεργειών στους μύες , όργανα και μεσημβρινούς.

Η ασθένεια είναι η επικέντρωση, Χρονιές ασθένειες.

– Τι είναι ψυχοσωματικές ασθένειες και ψυχοσωματικά μπλοκ.

– Αντιπροσωπευτικά σημεία του βελονισμού για αντιμετώπιση μυοσκελετικών αλλοιώσεων και παθολογία εσωτερικών οργάνων συναισθηματικής προέλευσης.

– Οστεοπαθητικές τεχνικές για αντιμετώπιση μυοσκελετικών αλλοιώσεων και παθολογία εσωτερικών οργάνων συναισθηματικής προέλευσης.

– Χρήση των αιθέριων ελαίων για αντιμετώπιση μυοσκελετικών αλλοιώσεων και παθολογία εσωτερικών οργάνων συναισθηματικής προέλευσης.

-Θεραπεία της αλλεργίας(διαφορών ειδών) των φοβιών (υψοφοβία, κλειστοφοβία…),των κρίσεων πανικού με την μέθοδο του Roy Martina.

-Παγιωμένες εκφράσεις και ιδέες – προγραμματισμός για ασθένειες, δυστυχίες. αποτυχίες και φτώχια. Πως ανακαλύπτουμε τα καταστροφικά προγράμματα και πεποίθησης του υποσυνειδήτου και πως τα διορθώνουμε.

-Περιοριστικά μέτρα που λαμβάνουμε από τους γονείς και άλλους στη παιδική μας ηλικία –  Διορθωτικές Τεχνικές.
Διάρκεια σεμιναρίου  2 ημέρες.

3. Αυτόνομο ΝΣ, Συμπαθητικό, Παρασυμπαθητικό, Μετασυμπαθητικό

Στο σεμινάριο αυτό θα διδαχτεί:
-Ανατομία του αυτονόμου ΝΣ και οι λειτουργιές του.

-Διόρθωση των δυσλειτουργιών από την πλευρά της Εφαρμοσμένης Κινησιολογίας με χρήση οστεοπλαστικών τεχνικών και μυϊκού τεστ.

-Διόρθωση του πόνου μέσα από τη ρύθμιση λειτουργιών των πλάγιων κεράτων του νωτιαίου μυελού, παρασπονδυλικές αλυσίδες των συμπαθητικών γάγγλιων και δόμων του κεντρικού νευρικού συστήματος (θάλαμος, υποθάλαμος, αμυγδαλή….)

-Διόρθωση της δυσλειτουργίας των εσωτερικών οργάνων μέσα από την ρύθμιση των συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών πλεγμάτων.

-Φοβίες, εμμονές, κατάθλιψη σαν συνέπια δυσλειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Διορθωτικές τεχνικές.
Διάρκεια σεμιναρίου  4 ημέρες. Σε 2 διήμερα.

4. Κρανιακές Δυσλειτουργίες. Γνάθος και Δόντια.

Στο σεμινάριο αυτό θα διδαχτεί:

-Αξιολόγηση των κρανιακών δυσλειτουργιών.

– Βασικές  Προκλήσεις Διαταραχών του κρανίου.

-Διόρθωση αλλοιώσεων στα οστά, στης ραφές, στης μεμβράνες.

-Διόρθωση του λανθασμένου πρότυπου της αναπνοής των κρανιακών οστών.

-Συντονισμός του ινιακού και κλινοειδούς οστού.

-Διόρθωση όρασης με επαναφορά της ορθής θέσης του ηθμοειδούς οστό του κρανίου.

-Διόρθωση του κάθε του και οριζόντιου streim.

-Εμβοές, ίλιγγος, αστάθεια, θεραπεία όταν οι παθολογία προκαλείται από αλλοιώσεις του κρανίου, είτε της άρθρωσης της άνω γνάθου.

-Δυσλειτουργία της άρθρωσης του άνω γνάθου σαν αίτιο πολλών μυοσκελετικών συνδρομών. Αυχένας, μέση, γόνατα.

-Διόρθωση της παθολογίας του γνάθου και των οδοντοστοιχιών με τεχνικές της εφαρμοσμένης κινησιολογίας.
Διάρκεια σεμιναρίου  2 ημέρες .

5. Σύνδρομα της συμπίεσης της άνω τμήματος της σπονδυλικής στήλης και των άνω ακρών.

Στο σεμινάριο αυτό θα διδαχτεί:

-Αυχενικό σύνδρομο, Δισκοκοίλες, ημικρανίες, πονοκέφαλοι. Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Δυσλειτουργία του ώμου. Παγωμένος ώμος. Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Δυσλειτουργία των αρθρώσεων του χεριού. Καρπιαίο σωλήνα. Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Δυσλειτουργία της θωρακικής μοίρας της ΣΣ. Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Επιπρόσθετα μυϊκά τεστ ( 7)
Διάρκεια σεμιναρίου  2 ημέρες .

6. Σύνδρομα της συμπίεσης των κάτω άκρων και της κάτω τμήματος της ΣΣ.

Στο σεμινάριο αυτό θα διδαχτεί:

– Δισκοκοίλες της οσφυϊκής μοίρας της ΣΣ. Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Σύντομο του απιοειδούς (ισχιαλγία). Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Δυσλειτουργία των μυών του πυελικού έδαφος. Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Ουρολογικές και γυναικολογικές δυσλειτουργίες από την πλευρά της Εφαρμοσμένης Κινησιολογίας.  Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Ισχίο.  Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Γόνατο.  Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Αστράγαλος.  Αξιολόγηση-Θεραπεία.

-Σχέσεις μεταξύ των συνδέσμων των μεγάλων αρθρώσεων του σώματος
Διάρκεια σεμιναρίου  2 ημέρες .

7. Ενεργοποίηση του λεμφικού συστήματος με νευρική διέγερση

Στο σεμινάριο αυτό θα διδαχτεί:

– Ανατομία του λεμφικού συστήματος και οι λειτουργία του.

-Μπλοκαρίσματα του λεμφικού συστήματος   – Αίτια.

-Αποκατάσταση ομαλής λειτουργιάς του λεμφικού συστήματος από άποψη Εφαρμοσμένης Κινησιολογία με την μέθοδο του Yriev (neuro-lymfatic stimulation).

-Τοπικές δυσλειτουργίες του λεμφικού συστήματος,  αποκατάσταση με την χρήση του kross tape – Λεμφική αποστράγγιση των κοιλοτήτων και οργάνων του σώματος.

Διάρκεια σεμιναρίου  2 ημέρες .

8 . Παθολογία Εσωτερικών Οργάνων και συνδέσεις Σπλαχνικό – Σπλαχνικό και Σπλαχνικό – Σωματικό . Θεραπεία Εσωτερικών Οργάνων.

-Σχέσεις όργανο  – μυς  – μεσημβρινός  – συναίσθημα.

-Διάγνωση του αίτιου της δυσλειτουργίας με χρήση του μυϊκού τεστ, προκλήσεων και μαγνήτη.

-Χειροπρακτική των εσωτερικών οργάνων.

-Βιοχημική ισορροπία.

-Συναισθηματική ισορροπία.

-Μεσημβρινοί και όργανα.

Διάρκεια σεμιναρίου  2 ημέρες .

 

 

 

 

Οι συμμετέχοντες αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο σεμιναρίων θα είναι ικανοί να εφαρμόσουν την μέθοδο του Applied Kinesiology (Εφαρμοσμένη Κινησιολογία), τόσο στην Αξιολόγηση, όσο και στην Θεραπευτική Προσέγγιση, με γνώμονα την εξατομικευμένη προσέγγιση των ασθενών. Πρωταρχική αξία είναι η ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή και εφαρμογή της μεθόδου.

Ιατρός με ειδικότητα Μαιευτήρας- Γυναικολόγος
Dr. Giaxina Sofia

Απόφοιτος του 1986 με άριστα στην κρατική ιατρική σχολή της πρώην σοβιετικής ένωσης με ειδικότητα μαιευτήρας- γυναικολόγος .

Το 1996 δεύτερη ειδικότητα βελονισμού – κρατικό ινστιτούτο μετεκπαίδευσης γιατρών του Ουζμπεκιστάν..

Το 2009 3η ειδικότητα -εφαρμοσμένη κινησιολογία – ρωσική ακαδημία εφαρμοσμένης κινησιολογίας Μόσχα

Ιατρός με 35 χρόνια κλινικής πείρας συντηρώντας από το 2006 ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα, μέλος ιατρικού συλλόγου Αθηνών.

Δασκάλα γιόγκα από το 2017

Ιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής - Αθλίατρος
Dr. Salaxidis Rostan

Σπούδασε στην Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης στο τμήμα της Στρατιωτικής Γενικής Ιατρικής, όπου αποφοίτησε το 1981.
Αμέσως μετά υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιατρός στο Ρώσικο στρατό, 1981-1983.
Επέστρεψε στην γενέτειρά του, Κιργιστάν, και συνέχισε τις σπουδές του στο τμήμα αθλιατρικής (Sport medicine) όπου αποφοίτησε αριστούχος, το 1987.
Ποτέ δεν έπαψε να μαθαίνει νέες τεχνικές και το 2018 απέκτησε το δίπλωμα διδασκαλίας της Ενεργειακής και Αθλητικής Κινησιολογίας από την Ακαδημία της Αυστραλίας. Ακόμη και σήμερα συνεχίζει τις σπουδές του στην Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στην Ακαδημία της Μόσχας.
Από το 1987 έως και σήμερα εργάζεται ως αθλίατρος

Δήλωση συμμετοχής
και κατάθεση προκαταβολής

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή κάνωντας εγγραφή παραπάνω. Επίσης μπορείτε να μας καταθέσετε το ποσό σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιούχος: ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ –  ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΑΣΣΑ Ο.Ε.
GR54 0172 6100 0056 1010 6072 214

EUROBANK
Δικαιούχος: ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ –  ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΑΣΣΑ Ο.Ε.
GR4502600180000070201572545

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Πρώτο Σεμινάριο - 26, 27 Μαρτίου 2022. Δεύτερο Σεμινάριο 16, 17 Απριλίου 2022. Για τα επόμενα σεμινάρια, θα οριστούν οι ημερομηνίες μετά την έναρξη του πρώτου Σεμιναρίου.

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1
Μάθημα: Applied Kinesiology (Εφαρμοσμένη Κινησιολογία)Σάββατο: 10:00-19:00
2
Μάθημα: Applied Kinesiology (Εφαρμοσμένη Κινησιολογία)Κυριακή: 10:00-19:00

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Physio Health Club
Κ. Καρτάλη 291Α
38221 Βόλος
Τηλ. 24210 33038

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Ιατρούς, Οστεοπαθητικούς, Χειροπράκτες, Φυσικοθεραπευτές .

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

01
Πιστοποίηση Basic εκπαίδευσης στην Μέθοδο Applied Kinesiology (Εφαρμοσμένη Κινησιολογία)Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του κάθε Σεμιναρίου αποκτάτε πιστοποιητικό σπουδών Applied Kinesiology από το σεμιναριακό κέντρο Physio Health Club και με την υπογραφή του Πιστοποιημένου Καθηγητή της Ρώσικης Ακαδημίας Applied Kinesiology.
02
Πιστοποίηση Master εκπαίδευσης στην Μέθοδο Applied Kinesiology (Εφαρμοσμένη Κινησιολογία)Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του κάθε Σεμιναρίου Master στην Μέθοδο Applied Kinesiology αποκτάτε πιστοποιητικό σπουδών Applied Kinesiology από την Ρώσικη Ακαδημία Applied Kinesiology. Το Σεμιναριακό Πρόγραμμα της Μaster Εκπαίδευσης θα ανακοινωθεί στο μέλλον για όσους το επιθυμούν.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Κόστος:

Κόστος ανά διήμερο:
450 ευρώ

 

Προκαταβολή:

150 ευρώ

Κατάθεση Προκαταβολής το αργότερο μέχρι 11 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Περιλαμβάνονται (στην τιμή του σεμιναρίου):

  • Έντυπο για το κάθε course που παρακολουθείτε.
  • Μπουφές (καφές, τσάι, αναψυκτικά, σνακ)

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του διοργανωτή

Ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή:

  •  Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από την πλευρά του διοργανωτή.
  • Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον ο καταθέτων τη προκαταβολή δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο στις ημερομηνίες που άλλαξαν.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα

  • Να μην επιστρέψει την προκαταβολή εάν ο καταθέτων την προκαταβολή ακυρώσει τη συμμετοχή του.
  • Να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.