fbpx

Kinetic Flossing

Physio Health Club
Κ. Καρτάλη 291Α
38221 Βόλος
Τηλ. 24210 33038

Δηλώστε συμμετοχή και επωφεληθείτε απο τις ευκολίες πληρωμής μας
TEXNIKH KINETIC FLOSSING

Η τεχνική Κinetic Flossing αποτελεί μια καινοτόμα θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει στην μυοπεριτονιακή απελευθέρωση, την διαχείριση ενδοκρινικής απόκρισης και την λειτουργική και νευροδυναμική επανεκπαίδευση. Η τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση ενός ειδικού ελαστικού ιμάντα, υλικού καοτσούκ-λάτεξ, με τον οποίο ο θεραπευτής εφαρμόζει ισχαιμική περίδεση στο μέλος του σώματος του ασθενή, που στοχεύει η θεραπεία. Για την εκτέλεση της θεραπευτικής παρέμβασης Kinetic Tool Flossing χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία (Kinetic Tools), τα οποία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι και σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις ανατομικές ιδιαιτερότητες του ανθρωπίνου σώματος.

Η τεχνική ισχαιμικής ελαστικής περίδεσης συνδυάζει στατικούς και δυναμικούς χειρισμούς μαλακών μορίων που εφαρμόζονται σε ειδικά σημεία βραχύνσεων και προσκολλήσεων που όταν απελευθερωθούν βελτιώνουν άμεσα την λειτουργικότητα της περιοχής. Ακόμα η εφαρμογή της τεχνικής μπορεί να συντελέσει στον περιορισμό ή και την αναστολή των λειτουργικών ελλειμμάτων σε μυϊκή μάζα και δύναμη που προκύπτουν σε περιόδους μειωμένης λειτουργικότητας και δραστηριοποίησης του ασθενούς(π.χ. μετεγχειρητικό στάδιο). Αυτό διότι η άσκηση χαμηλής αντίστασης σε συνδυασμό με ελαστική ισχαιμική περίδεση επιφέρει ενδοκρινικές προσαρμογές που προωθούν την αύξηση μυϊκής μάζας και δύναμης (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25187395). Επιπλέον μέσω της τεχνικής είναι εφικτή η λειτουργική επανεκπαίδευση τόσο των ανατομικών δομών (π.χ. επιγονατίδα, ώμος) όσο και του νευρικού ιστού( μέσω της νευροδυναμικής κινητοποίησης υπό συμπίεση-αντίσταση).

Η θεραπευτική επίδραση της Kinetic Flossing παραμένει για αρκετές μέρες και όταν συνδυαστεί με άλλες θεραπευτικές τεχνικές (τεχνικές διάτασης και λειτουργικής σταθεροποίησης, ενδυνάμωσης) εγκαθίσταται ως μόνιμη.

Μέσω της τεχνικής Kinetic Flossing ο θεραπευτής μπορεί αποτελεσματικά:

να αξιολογήσει πιθανές περιτονιακές δυσλειτουργίες

να επέμβει δυναμικά σε σκληρούς ιστούς

να αποκαταστήσει το εύρος τροχιάς των αρθρώσεων σε ελάχιστες θεραπευτικές συνεδρίες

να προκαλέσει ελεγχόμενο και στοχευμένο επανατραυματισμό σε περιπτώσεις λανθασμένης επούλωσης (τενοντώσεις-κακώσεις υπέρχρησης)

να επιταχύνει την ιστική επούλωση μέσω ενεργοποίησης των ινοβλαστών

να θεραπεύσει αποτελεσματικά την πλειοψηφία των μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων και παθολογιών

να εφαρμόσει λειτουργικές τεχνικές αποκατάστασης

να εφαρμόσει συνδυαστικές τεχνικές (Kinetic Flossing και κινησιοθεραπεία, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης)

να κινητοποιήσει τα οιδήματα – αιματώματα

να βελτιώσει την αιματική και λεμφική κυκλοφορία

να ευθυγραμμίσει ίνες υπό επούλωση

να μειώσει το μυϊκό τόνο και σπασμό

να επιταχύνει την επούλωση

να αυξήσει το εύρος τροχιάς σε μετεγχειρητικές καταστάσεις

να αναστείλει τα μυϊκά ελλείμματα(αδυναμίες-ατροφίες) σε μετεγχειρητικές καταστάσεις ή περιόδους μειωμένης δραστηριοποίησης

Στo σεμινάριο θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί ελαστικοί ιμάντες ισχαιμικής περίδεσης (KINETICFLOSSING BANDS) και ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία (KINETIC FLOSSING TOOLS). Tα KINETIC FLOSSING TOOLS αποτελούν καινοτομία της KINETIC FLOSSING και έχουν σχεδιαστεί από Έλληνες φυσικοθεραπευτές για την εκτέλεση της θεραπευτικής προσέγγισης KINETIC TOOL FLOSSING.

Σκοπός Σεμιναρίου

Ο σκοπός του Κλινικού Σεμιναρίου της KINETIC FLOSSING είναι να εκπαιδεύσει τους φυσικοθεραπευτές στην εφαρμογή των τεχνικών ελαστικής ισχαιμικής περίδεσης στο σώμα και σε όλο το φάσμα των βασικών μυοσκελετικών κακώσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

Να θεραπεύουν αποτελεσματικά και σε εντυπωσιακά σύντομο χρονικό διάστημα την πλειοψηφία των μυοσκελετικών κακώσεων

Να μειώνουν άμεσα τον πόνο σε επώδυνες περιοχές του σώματος

Να επιταχύνουν τη διαδικασία επούλωσης των μυοσκελετικών κακώσεων

Να κινητοποιούν με απόλυτη επιτυχία οιδήματα-αιματώματα

Να αυξάνουν λειτουργικά το εύρος τροχιάς των αρθρώσεων

Να προλαμβάνουν και να αναστέλλουν μυϊκά ελλείμματα και ατροφίες

Μέθοδος διδασκαλίας

Το ανώτερο όριο των συμμετεχόντων θα είναι τα 20 άτομα για την καλύτερη κατανόηση και εργαστηριακή εφαρμογή των τεχνικών). Οι θεωρητικές παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια Powerpoint και videos. Στο τέλος της θεωρητικής παρουσίασης κάθε τεχνικής πραγματοποιείται η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών μέχρι την επίτευξη τέλειας εκτέλεσης τους από τους συμμετέχοντες. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται πλήρης εξοπλισμός Kinetic Flossbands και Kinetic Flossing Tools για την εκτέλεση των τεχνικών και τη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο. Επίσης θα δοθεί έντυπο υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες με videos, εικόνες και κείμενα για να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτά για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις μετά το πέρας του σεμιναρίου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου Kinetic Flossing διαρκεί 8 ώρες και πραγματοποιείται σε μια ημέρα.

9:00 – 9:30 (30 λεπτά)

Εισαγωγή στην Τεχνική : Γνωριμία, βασικές θεωρητικές αρχές, ενδείξεις και αντενδείξεις, αναμενόμενα αποτελέσματα της τεχνικής

9:30-10:00 (30 λεπτά)

Παρουσίαση Εξοπλισμού και Επίδειξη Τεχνικής,

1ο Κλινικό Εργαστήριο : Γνωριμία και πρακτική των σπουδαστών στην τεχνική και στον εξοπλισμό

10:00-10:30 (30 λεπτά)

Περιτονιακό σύστημα-Φυσιολογία της Ισχαιμικής Άσκησης : Γενική ανατομική περιτονιακών μεσημβρινών, λειτουργία και αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μαλακά μόρια – Φυσιολογικές και Νευρομυικες προσαρμογές Ισχαιμικής Άσκησης.

1ο Διάλειμμα 10:30-10:45 (15 λεπτά)

10:45-13:30 (2 ώρες 45 λεπτά)

2ο Κλινικό Εργαστήριο : Ώμος (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Λειτουργική διόρθωση)
3ο Κλινικό Εργαστήριο : Βραχιόνιο (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Ισχαιμική ενδυνάμωση)
4ο Κλινικό Εργαστήριο : Αγκώνας-Αντιβράχιο (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση)
5ο Κλινικό Εργαστήριο : Άκρα χείρα-Δάκτυλα (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση)
6ο Κλινικό Εργαστήριο : Κορμός (Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Ισχαιμική ενδυνάμωση)
7ο Κλινικό Εργαστήριο : Ισχίο (Μυοπεριτονιακη απελευθέρωση-Λειτουργική διόρθωση)

2ο Διάλειμμα 13:30-14:30 (1 ώρα)

14:30-16:15 (1 ώρες 45 λεπτά)

8ο Κλινικό Εργαστήριο : Μηρός (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Ισχαιμική ενδυνάμωση)
9ο Κλινικό Εργαστήριο : Γόνατο (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Λειτουργική διόρθωση)
10ο Κλινικό Εργαστήριο : Κνήμη (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Ισχαιμική ενδυνάμωση)
11ο Κλινικό Εργαστήριο : Άκρος πόδας (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Λειτουργική διόρθωση)

3ο Διάλειμμα 16:15-16:30 (15 λεπτά)

16:30-17:00 (30 λεπτά)

Συζήτηση

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι σπουδαστές που θα πάρουν μέρος στο Kinetic Flossing εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πρέπει:

α) να έχουν θεωρητικές γνώσεις της ανατομίας και κινησιολογίας του ανθρώπινου σώματος

β) να είναι μέλη του Π.Σ.Φ. ή φοιτητές των ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας της χώρας ή ισότιμής σχολής του εξωτερικού.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν ένας ελαστικός Ιμάντας Flossing

Επιπλέον θα δοθεί έντυπο υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες με videos, εικόνες και κείμενα για να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά για τυχόν απορίες μετά το πέρας του σεμιναρίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Educational Director of Kinetic Flossing Technique
Αγγελόπουλος Παύλος Pt, MSc

Clinical Physiotherapist – Soft Tissue Practitioner
Master Trainer of Ergon Iastm technique
Educational Director of Kinetic Flossing Technique

Δήλωση συμμετοχής
και κατάθεση προκαταβολής

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή κάνωντας εγγραφή παραπάνω. Επίσης μπορείτε να μας καταθέσετε το ποσό σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιούχος: ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ –  ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΑΣΣΑ Ο.Ε.
GR54 0172 6100 0056 1010 6072 214

EUROBANK
Δικαιούχος: ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ –  ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΑΣΣΑ Ο.Ε.
GR4502600180000070201572545

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Physio Health Club
Κ. Καρτάλη 291Α
38221 Βόλος
Τηλ. 24210 33038

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα:
220 ευρώ

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του διοργανωτή

Ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή:

  •  Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από την πλευρά του διοργανωτή.
  • Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον ο καταθέτων τη προκαταβολή δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο στις ημερομηνίες που άλλαξαν.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα

  • Να μην επιστρέψει την προκαταβολή εάν ο καταθέτων την προκαταβολή ακυρώσει τη συμμετοχή του.
  • Να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.