Online Σεμινάριο Βιοσυντονισμού – Μέθοδος Express Advanced Level

Home / Online Σεμινάριο Βιοσυντονισμού – Μέθοδος Express Advanced Level

Ο βιοσυντονισμός είναι μη παρεμβατική μέθοδος ενεργειακής αξιολόγησης και ρύθμισης που μπορείτε να εφαρμόσετε ανεξάρτητα ή και παράλληλα με τη δραστηριότητά σας

Ο Βιοσυντονισμός ως μέθοδος ενεργειακής αξιολόγησης και θεραπείας

Η μέθοδος βιοσυντονισμού αντιπροσωπεύει μια σημαντική ανακάλυψη της σύγχρονης επιστήμης, και ίσως την πιο σημαντική στην ιστορία της αξιολόγησης και ενεργειακής παρέμβασης. Συνδυαζόμενη με την ανάμνηση και με τις γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και παθολογίας, είναι ανεκτίμητη στην κλινική αξιολόγηση και στη θεραπεία.

Εφαρμόζεται επιτυχώς εδώ και 40 χρόνια από θεραπευτές της ολιστικής προσέγγισης παγκοσμίως. Υπάρχει πολυπληθής θετική τεκμηρίωση των περιστατικών που αφορούν σε διάφορες ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων – των αλλεργιών και δυσανεξιών, ψυχοσωματικών ασθενειών, παρασιτικών μολύνσεων, αυτοάνοσων παθήσεων και ρευματοειδή παθολογιών. Οι επιστήμονες έχουν δώσει περισσότερη προσοχή στις πρακτικές του βιοσυντονισμού τα τελευταία 20 χρόνια. Αρκετές ομάδες εργασίας έχουν διεξάγει κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, ζώα και φυτά με στόχο την επιβεβαίωση αποτελεσματικότητας της μεθόδου.

Ο βιοσυντονισμός ως μέθοδος αξιολόγησης και θεραπείας ξεπερνάει τα όρια της κάθε συμβατικής, εναλλακτικής και ολιστικής ιατρικής προσέγγισης γιατί απλούστατα ανοίγει τα δεδομένα όρια βασισμένα στην ύλη (ανατομία, φυσιολογία και βιοχημεία του σώματος) και προσθέτει την ενέργεια ως αναπόσπαστο μέρος της ύλης και αρχή της δημιουργίας της.

Η Μέθοδος EXPRESS

Η εκπαίδευση στη Μέθοδο EXPRESS διεξάγεται με την συσκευή Olvia Nova.

Το μηχάνημα λαμβάνει την πληροφορία η οποία μέσω ηλεκτρόδιου φτάνει στη συσκευή και επιστρέφει στον ασθενή πληροφοριακά ενισχυμένη.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης καταγράφονται παθολογικές δονήσεις των διαφόρων οργανικών συστημάτων, μεμονωμένων οργάνων και ιστών. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης και ανασκόπησης της λειτουργικής εξέτασης οποιαδήποτε στιγμή και επίσης δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης της αναφοράς των αποτελεσμάτων της εξέτασης.

Κατά τη διαδικασία της ενεργειακής ρύθμισης η συσκευή καταστέλλει την ένταση των παθολογικών και ενδυναμώνει την ένταση των φυσιολογικών (υγειών) δονήσεων . Ο σκοπός της θεραπείας αυτής είναι η εξουδετέρωση των παθολογικών διακυμάνσεων του ασθενούς, η ενεργοποίηση της ανοσοποιητικής δύναμης του σώματος και η διευκόλυνση της αυθοθεραπείας. Σε αυτή τη μέθοδο δεν χρησιμοποιείται οποιαδήποτε πρόσθετη πηγή ενέργειας (χαμηλής έντασης, υπέρηχος, λέιζερ κ.λπ.) παρά μόνο η φυσιολογικές διακυμάνσεις οργανισμού του ασθενούς.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης Μεθόδου Express – Advanced Level

Παρασκευή 15:00 – 17:00 & 17:30 – 19:30

Εισαγωγή.
• Ιστορικό της μεθόδου. Δυνατότητες αξιολόγησης και μειονεκτήματα της μεθόδου.
• Ενδείξεις και αντενδείξεις για την διεξαγωγή της αξιολόγησης. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού.
• Απαιτήσεις του χώρου εργασίας, οδηγίες για τον ασθενή. Σύστημα μεσημβρινών.
• Γενικά χαρακτηριστικά των BΕΣ (βιολογικά ενεργών σημείων). Τεχνική μέτρησης.
• Εξοικείωση με το πρόγραμμα Express. Η έννοια της “Express αξιολόγησης”.
• Ενδογενές BRT για ενεργειακή απεμπλοκή των οργανικών συστημάτων, Eισαγωγή σε παθητική BRT.
• Ερμηνεία δεικτών. Εργασία με δυναμικά παράθυρα του προγράμματος Express. Έννοιες και ερμηνεία των “Κυκλικών διαγραμμάτων” και των “Τσάκρα”.

Σάββατο 11:00 & 11:30 – 13:30

• Ερμηνεία των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
• Η έννοια του «Αιτιολογικού παράγοντα”.
• Προβλήματα και παθολογίες που προκύπτουν από τους παθογόνους μικροοργανισμούς.
• Παράσιτα, η επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της παθολογίας.
• Ταξινόμηση των παρασίτων.
• Ταξινόμηση βάση του εντοπισμού, τρόπου προσβολής και μετάδοσης.
• Τρόποι διείσδυσης στο ανθρώπινο σώμα.
• Τα σύμπλοκα συμπτωμάτων λόγω παρουσίας των παρασίτων στο ανθρώπινο σώμα.
• Η έννοια των “Τσάκρα” και η σημασία τους στη θεραπευτική προσέγγιση.
• Αύρα και η διαγνωστική σημασία της.
• Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης βάση των Διαγραμμάτων με στήλες, προσδιορισμός του ηλεκτρο-ενεργετικής δυναμικής.
• Τεχνική σύγκρισης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η ερμηνεία της Αναφοράς. Πλοηγός τροφίμων.
• Εργασία με τον ηλεκτρονικό επιλογέα. Επιλογή σκευασμάτων, φαρμάκων, τροφών και καλλυντικών για τεστ συμβατότητας.
• Πρωτόκολλο κλινικής αξιολόγησης του ασθενούς με την χρήση της Exppress Μεθόδου. Δημιουργία αναφορών.

Κυριακή 09:00 – 11:00 & 11:30 – 13:30

• Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης της επιβάρυνσης των οργάνων, οργανικών συστημάτων και των ιστών μέσω συσκευών βιοσυντονισμού.
• Τεχνικά χαρακτηριστικά θεραπευτικών συσκευών.
• Ενδείξεις και αντενδείξεις για την διεξαγωγή θεραπευτικής επίδρασης.
• Κατανόηση των πρωτοκόλλων προγραμμάτων αποκατάστασης και θεραπείας.
• Θεραπεία BRT, δυνατότητες, ενδείξεις και αντενδείξεις.
• Εξοικείωση με τις συσκευές θεραπείας βιοσυντονισμού.
• Η έννοια των διαφορετικών μεθόδων επίδρασης.
• Εξωγενής και ενδογενής βιοσυντονισμός. Ιστορικό υπόβαθρο.
• Τεχνική επιλογής ιατρικών προγραμμάτων.
• Αλληλεπίδραση του BRT με άλλες μεθόδους θεραπείας και αποκατάστασης.
• Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη θεραπεία των παθήσεων, επιλογή συμπληρωμάτων διατροφής, φυτικών σκευασμάτων, ιχνοστοιχείων και βιταμινών.

Η μέθοδος NOVA EXPRESS ανιχνεύει:

• την αποτελεσματικότητα της επίδρασης των φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής, κάθε είδους σκευασμάτων, κρυστάλλων, κοσμημάτων και τροφών στον οργανισμό του εξεταζόμενου.

• την κατάσταση των 7 ενεργειακών κέντρων (τσάκρα)

• την κατάσταση της αύρας (ψυχοσυναισθηματική δύναμη και την κατάσταση προστασίας, άμυνας, και δυνατότητας αυτοθεραπείας του οργανισμού)

• δίνει την πληροφορία σε ποσοστά για την ενέργεια του κάθε οργανικού συστήματος και του κάθε οργάνου ξεχωριστά, όπως και την πρόγνωση της παρά πέρα πορείας της παθολογίας (κυκλοφορικό, αναπνευστικό, ουρογεννητικό, νευρολογικό, ενδοκρινολογικό, πεπτικό, ανοσοποιητικό σύστημα, κατάσταση της σπονδυλικής στήλης, ακοής και όρασης)

• μετράει το αλκαλικό – όξινο περιβάλλον του οργανισμού

• δίνει πληροφορίες για το αλλεργικό ιστορικό, συμβατές και μη συμβατές τροφές και τη ζωδιακή διατροφή

• ενδείξεις πιθανών δυσλειτουργιών σε ανάπτυξη, αντοχή σε επιβλαβείς παράγοντες από το εξωτερικό περιβάλλον

• κατάσταση του αυτόνομου νευρικού συστήματος

• αιτιολογικός παράγοντας – παρουσία μικροοργανισμών (έλμινθες, πρωτόζωα, μύκητες, βακτήρια και ιοί) σε ποσοστά

• διαχωρίζει την χρόνια και την οξεία παθολογία

• δίνει πληροφορία για την έλλειψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων

 

Επίσης:

– έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει αυτόματο πρόγραμμα θεραπείας το οποίο προκύπτει από τα αποτελέσματα της διάγνωσης
– εφαρμόσει συγχρονισμό και εναρμόνιση τον συχνοτήτων του οργανισμού
– εφαρμόσει πρόγραμμα χειροκίνητης θεραπείας όπου ο θεραπευτής κάνει την επιλογή των μεσημβρινών στους οποίους θα επιδράσει
– η ενδογενή θεραπεία βιοσυντονισμού μπορεί να εφαρμόζεται όσο για την θεραπεία, τόσο και για την πρόληψη.

Ως αποτέλεσμα θεραπείας εγκαθίσταται δυναμική ισορροπία της υγείας και της άμυνας του οργανισμού.

 

Το λογισμικό της συσκευής είναι αυτόματο, κατανοητό και εύκολο, απαιτεί της βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών και είναι μεταφρασμένο από την εταιρεία μας στην Ελληνική γλώσσα.

– έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει αυτόματο πρόγραμμα θεραπείας το οποίο προκύπτει από τα αποτελέσματα της διάγνωσης
– εφαρμόσει συγχρονισμό και εναρμόνιση τον συχνοτήτων του οργανισμού
– εφαρμόσει πρόγραμμα χειροκίνητης θεραπείας όπου ο θεραπευτής κάνει την επιλογή των μεσημβρινών στους οποίους θα επιδράσει
– η ενδογενή θεραπεία βιοσυντονισμού μπορεί να εφαρμόζεται όσο για την θεραπεία, τόσο και για την πρόληψη.

Ως αποτέλεσμα θεραπείας εγκαθίσταται δυναμική ισορροπία της υγείας και της άμυνας του οργανισμού.

Dr. Elena Pashchenko MD MSc

Επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Μικροβιολογίας του Ινστιτούτου Παραδοσιακής Ιατρικής, Κίεβο.

Γενική ιατρός, με εξειδίκευση στη ενεργό - πληροφοριακή ιατρική, Θεραπεία και αξιολόγηση μέσω βιοσυντονισμού (Πτυχίο ερευνητικού κέντρου Imedis), μεταπτυχιακό - Παρασιτολογία με βάσεις της ιολογίας, μεταπτυχιακό κλασικής ομοιοπαθητικής, μεταπτυχιακό ανοσολογίας.

Φωτογραφίες από προηγούμενα Σεμινάρια Βιοσυντονισμού

Heading

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του διοργανωτή

Ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή:

  •  Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από την πλευρά του διοργανωτή.
  • Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας και εφόσον ο καταθέτων τη προκαταβολή δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο στις ημερομηνίες που άλλαξαν.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα

  • Να μην επιστρέψει την προκαταβολή εάν ο καταθέτων την προκαταβολή ακυρώσει τη συμμετοχή του.
  • Να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.